ไมโคพลาสมา

โรครุนแรง ไมโคพลาสมา

เช้าวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ด้านนายแพทย์ จิรรุจน์ ชมเชย กุมาร แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีการออกมาโพสต์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ เชื้อแบคทีเรียไมโคพลาสมา โดยบอกว่า เชื้อแบคทีเรีย ไมโคพลาสมาเป็นเชื้อแบคทีเรีย ทั่วไปที่พบได้จะมีการติดต่อทางการสัมผัสและระบบหายใจที่ได้เอาละอองฝอยที่มีเชื้อเข้าไป ทางด้านเชื้อแบคทีเรียจะก่อให้เกิดอาการได้ในหลายๆช่วงของตำแหน่งในส่วนของร่างกาย จากส่วนใหญ่นั้นถ้าเป็นจากตัวเชื้อเองก็จะทำให้ทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่น ปอดอักเสบหรือปอดบวม เมื่อก่อนนั้นอาการของคนที่ติดเชื้อแบบจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ แต่ว่าเรื้อรัง และปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมาก นอกจากนี้ยังได้พบเด็กที่ติดเชื้อ จะมีอาการในระบบหายใจที่รุนแรงอย่างเช่นเป็นฝีในปอดและปอดติดเชื้อที่แบบมีชนิดรุนแรงที่มี ARDS ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาเรื่อยๆมากกว่าสมัยที่ร่ำเรียนว่า เชื้อนี้อาการที่ไม่รุนแรงมาก อาการในระบบอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งจากความรุนแรงของตัวเชื้อ อีกส่วนเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อเชื้อ เช่น ภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อันนี้มาด้วย หมดสติจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ เหนื่อยหอบมาก ขึ้นจากหัวใจล้มเหลวก็เคยพบ ภาวะสมองอักเสบ ไข้สูง ชัก หมดสติ ผื่นผิวหนังอักเสบ รวมถึงอาการแพ้ยารุนแรงที่เรียก Steven-Johnson Syndrome มีการศึกษาพบว่าเจ้าเชื้อตัวนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง การรักษาโรคติดเชื้อไมโคพลาสมา การรักษาที่มีหลักๆเลยได้แก่ การที่ให้ยาปฎิชีวนะ อย่างเช่น Azithomycin ปัจจุบันนั้นมีรายกายว่าเชื้อเริ่มดื้อต่อยานี้เพิ่มขึ้นและยาอีกกลุ่มที่ใช้ได้ดีได้แก่ […]

โรครุนแรง ไมโคพลาสมา Read More »