อังกะลุง

เหตุใดไทยจึงนิยม อังกะลุง

อังกะลุง นั้นประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นเครื่องมรดกโลก ประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะรัฐบาลจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมการละเล่นของอังกะลุงพร้อมกับสนับสนุนงานของช่างฝีมืออังกะลุง ส่วนอังกะลุงนั้นจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะกระทบทำมาจากไม้ไผ่ และเล่นด้วยวิธีการเขย่าทำให้เกิดเสียง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกคิดค้นมาจากของประเทศอินโดนีเซียนั่นเอง เริ่มต้นอังกะลุงของการถูกนำเข้ามาในประเทศไทย จาก (ศร ศิลปบรรเลง) หลวงประดิษฐไพเราะที่เป็นผู้ที่นำ อังกะลุงนั้น เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเลย เมื่อราวประมาณ พ.ศ.2450 ขณะที่เสด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์นั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปประพาสที่เกาะชวา ในขณะนั้นเป็นช่วงของรัชกาลที่5ทรงแนะนำและมีการอนุญาตให้ไปเสด็จไปประพาสที่ประเทศชวาได้ โดยอังกะลุงนั้น ที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเลยนั้น ก็มีลักษณะที่เป็นชนิดคู่ไม่ไผ่ 3  กระบอก ที่มีลักษณะค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักเยอะ ยกขึ้นมาเขย่าไม่ได้เพราะหนัก จึงจำเป็นต้องใช้วิธีของการบรรเลงในรูปแบบชวา หรือของอินโดนีเซีย โดยลักษณะของการเล่นจะใช้หนึ่งมือถือไว้ และอีกหนึ่งมือขยับให้เกิดเสียง แต่แบบไหนก็ตามของในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ได้มีความเชื่อว่า จะมีการพัฒนารูปแบบของอังกะลุงจากเดิมใช้วิธีการไกว แต่จะเปลี่ยนเป็นการเขย่าแทน ซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบของการเล่น อังกะลุงในสมัยยุคปัจจุบัน จากนั้นก็มีหลวงประดิษฐ์ไพเราะ นำเครื่องดนตรีวงอังกะลุงไปเล่นแสดงในครั้งแรกของงานทอดกฐินหลวง ณ วัดราชาธิวาสของสมัยรัชกาลที่ 6 นั่นเอง เครดิต : www.komchadluek.net, วิกิพีเดีย

เหตุใดไทยจึงนิยม อังกะลุง Read More »