คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง เป็นที่รู้จักกันในนามของอดีตบรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร นักเขียนชาวไทย ทำงานอยู่ในวงการหนังสือนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติของคุณนิลวรรณ ปิ่นทองกัน เพราะคุณนิลวรรณ ปิ่นทองได้เป็นคนสำคัญของคนไทยอีกหนึ่งท่านในด้านการทำงานของหนังสือ ด้านประวัติของ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง เกิดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.58 คนไทยที่เป็นเขียนของอดีตบรรณาธิการในนิตยสาร สตรีสาร และสตรีสารของอดีตนายกสมาคมภาษาในหนังสือแห่งประเทศไทย ด้านรางวัลที่ได้รับคือ รางวัลแมกไซไซ ในปีประมาณ พ.ศ.04 ด้านสาขาการบริการประชาชนอีกทั้งยังเคยเป็นอดีตของเลขานุการทำเนียบของนายกรัฐมนตรีในช่วงยุคสมัยของจอมพลฤษดิ์ ธนะรัชต์ ราวประมาณปี 17 นั้น คุณนิลวรรณ ปิ่นทองนั้นก็ได้รับการโปรดเกล้าฯได้รับพระราชทานเปลี่ยนคำนำหน้าว่า คุณ ที่ระดับคุณหญิงใช้กันหลังจากนั้นก่อนที่จะเสียชีวิต ก็ยังเคยทำงานให้กับทางสมาคมสตรีอุดมศึกษาก่อนที่จะเสียชีวิตในวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.60 ด้านครอบครัวของ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ทางด้านในส่วนของครอบครัวนั้นอยู่กับบิดา บิดาคอยเลี้ยงดู เพราะมารดาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่คุณนิลวรรณ ปิ่นทองได้อายุ 3 ขวบ ครอบครัวนั้นเป็นข้าราชการของชั้นผู้น้อย ด้านการศึกษา คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ได้จบการศึกษาในระดับมัธยมชั้นที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ต่อจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ซึ่งได้วุฒิจากที่ระดับของอุดมศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์ที่มหาวิทยาลัยได้ถือว่าตอนนั้นเป็นรุ่นที่4 […]

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร Read More »