ไมโคพลาสมา

โรครุนแรง ไมโคพลาสมา

เช้าวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565 ด้านนายแพทย์ จิรรุจน์ ชมเชย กุมาร แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีการออกมาโพสต์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ เชื้อแบคทีเรียไมโคพลาสมา โดยบอกว่า เชื้อแบคทีเรีย ไมโคพลาสมาเป็นเชื้อแบคทีเรีย ทั่วไปที่พบได้จะมีการติดต่อทางการสัมผัสและระบบหายใจที่ได้เอาละอองฝอยที่มีเชื้อเข้าไป

ทางด้านเชื้อแบคทีเรียจะก่อให้เกิดอาการได้ในหลายๆช่วงของตำแหน่งในส่วนของร่างกาย จากส่วนใหญ่นั้นถ้าเป็นจากตัวเชื้อเองก็จะทำให้ทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่น ปอดอักเสบหรือปอดบวม เมื่อก่อนนั้นอาการของคนที่ติดเชื้อแบบจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ แต่ว่าเรื้อรัง และปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมาก

นอกจากนี้ยังได้พบเด็กที่ติดเชื้อ จะมีอาการในระบบหายใจที่รุนแรงอย่างเช่นเป็นฝีในปอดและปอดติดเชื้อที่แบบมีชนิดรุนแรงที่มี ARDS ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาเรื่อยๆมากกว่าสมัยที่ร่ำเรียนว่า เชื้อนี้อาการที่ไม่รุนแรงมาก

ไมโคพลาสมา
เด็กที่ติดเชื้อตัวนี้ มีอาการในระบบหายใจที่รุนแรง

อาการในระบบอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งจากความรุนแรงของตัวเชื้อ อีกส่วนเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อเชื้อ เช่น

  • ภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ อันนี้มาด้วย หมดสติจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ เหนื่อยหอบมาก ขึ้นจากหัวใจล้มเหลวก็เคยพบ
  • ภาวะสมองอักเสบ ไข้สูง ชัก หมดสติ
  • ผื่นผิวหนังอักเสบ รวมถึงอาการแพ้ยารุนแรงที่เรียก Steven-Johnson Syndrome มีการศึกษาพบว่าเจ้าเชื้อตัวนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

การรักษาโรคติดเชื้อไมโคพลาสมา

การรักษาที่มีหลักๆเลยได้แก่ การที่ให้ยาปฎิชีวนะ อย่างเช่น Azithomycin ปัจจุบันนั้นมีรายกายว่าเชื้อเริ่มดื้อต่อยานี้เพิ่มขึ้นและยาอีกกลุ่มที่ใช้ได้ดีได้แก่ quinolone อย่างเช่น levofloxacin

ด้านการรักษาอาการในระบบต่างๆนั้น ก็ต้องตามผลที่เกิดขึ้นจากของการติดเชื้อ ได้แก่ ปอดติดเชื้อทางระบบหายใจล้มเหลวก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้ากล้ามเนื้อหัวอักเสบก็ต้องมีการให้ยากระตุ้นแก่การบีบตัวของหัวใจและให้ยา IVIG หรือถ้าว่ามีอาการรุนแรงมาก ก็จำเป็นต้องใช้เครื่อง ECMO เพื่อที่จะยื้อเวลารอกล้ามเนื้อให้มีการฟื้นตัว

ลักษณะอาการ
อาการของไมโคพลาสมา

สุดท้ายจากประสบการณ์โดยช่วง 10 ปี ของใน ICU เราพบเด็กมีการติดเชื้อ mycoplasma เยอะขึ้นมีเด็กเล็กรวมไปถึงเด็กโต แบ่งสัดส่วนของเด็กโตยังเยอะกว่าและมีบ่อยกว่า แต่ด้านความรุนแรงเปลี่ยนไปเยอะได้เจอทุกแบบมีทั้งสมองอักเสบและกล้ามหัวใจอักเสบอีกทั้งปอดนั้นมีการติดเชื้อระดับที่มีความรุนแรง ARDS จากเริ่มต้นก็มาจากที่เรื่องของไข้นำมาก่อนนั่นเองแต่เพียงอาจจะมีระยะยาวนานมากกว่าของการที่ติดเชื้อไวรัสตัวอื่นๆนั่นเอง

เครดิต : https://www.tnnthailand.com/news/health/135466/