HR Excellence Awards Thailand

ดีแทค รับรางวัล ด้าน HR บนเวที Excellence Awards Thailand 2022

รางวัล HR Excellence Awards Thailand
ได้รับรางวัล HR Excellence Awards Thailand ประจำปี 2022

ดีแทคได้รับรางวัล HR Excellence Awards Thailand ประจำปี 2022 เป็นจำนวน 4 รางวัลด้วยกัน ที่ได้รับยกย่ององค์กรไทยของความสำเร็จจากการที่บริหารดูแลทรัพยากรฝ่ายบุคคล จากประเทศสิงคโปร์ สถาบัน Human Resources Online

โดยค่ายสีฟ้าดังได้รับรางวัลด้านความหลากหลายและความเท่าเทียม ในด้านของ HR Tech ในรูปแบบการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจในยุคใหม่ และอีกทั้งด้านความเป็นเลิศขององค์กรนายจ้าง ทั้งหมด 4 รางวัล ประกอบด้วย

คุณชารัด เมห์โรทรา
คุณชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค

รางวัล silver ทางด้านความเป็นเลิศ ความเสมอภาค ทั้งความหลากหลาย รวมถึงความเท่าเทียมกัน 

  • ดีเทคเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกคนและยังมีสวัสดิการให้กับคนในองค์กรยกตัวอย่างพนักงานในองค์กร ในขณะที่ลาคลอดยังคงได้รับเงินเดือนติดต่อถึง 6 เดือนและยังมีสวัสดิการให้กับพนักงานอย่าง lgbtq  อย่างเช่นลาเพื่อไปศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ หรือแม้กระทั่งลาไปแต่งงาน

รางวัล silver ความเป็นเลิศทางด้าน HR Tech

  • Dtac นั้นได้ศึกษารถจำนวนขั้นตอนในการทำงานของพนักงาน รวมถึงได้ใช้เทคโนโลยี automation  เพื่อให้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนพนักงานซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาจะช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานให้สั้นลงอย่างเช่นรถระยะเวลาในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานเข้ามาใหม่จากปกติ 3 วันลดเหลือเพียง 3 วินาทีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยเพื่อทำให้พนักงานได้มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นใครได้มีคุณภาพมากขึ้น

รางวัล silver ในความเป็นเลิศการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจในยุคสมัยใหม่ 

  • Dtac สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้ากับแผนงานในยุคสมัยใหม่ซึ่ง Dtac นั้นได้ปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงาน สู่เป้าหมายให้เป็นได้มากกว่าผู้เชื่อมต่อโทรคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการบริการใหม่ๆที่ออกมาให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ให้เข้ากับสไตล์ของคนไทยและแข่งขันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

รางวัล Bronze ในความเป็นเลิศขององค์กรนายจ้าง

  • รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นในความเป็นผู้นำของค่ายฟ้าในความมุ่งมั่นทุ่มเทดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ได้ให้พนักงาน สามารถวางแผนเลือกเส้นทางการเติบโตในสายงานของตัวเอง และมีนโยบาย Work from home ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายที่วางไว้ 
ดีแทค
คุณชารัด เมห์โรทรากับผู้บริหารท่านอื่นๆ รับรางวัล

Dtac ได้ใช้แบบการทำงานที่ผสมผสานทำให้พนักงานในองค์กรสามารถที่จะกำหนดรูปแบบการทำงานเป็นของตัวเองได้และยังสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารงานแบบ Tight loose Tight ที่มีเป้าหมายเป้าหมายและความคาดหวังอย่างที่ชัดเจนแต่ยังคงให้พนักงานทำงานอย่างมีอิสระและตื่นตัวในการสร้างเป้าหมายผลงานให้ออกมาดีที่สุด และสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด 

เครดิต: https://www.mobileocta.com/dtac-wins-4-hr-excellence-awards-2022-thailand/