คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง คือใคร

นิลวรรณ ปิ่นทอง
อดีตบรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร นักเขียนชาวไทย

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง เป็นที่รู้จักกันในนามของอดีตบรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร นักเขียนชาวไทย ทำงานอยู่ในวงการหนังสือนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติของคุณนิลวรรณ ปิ่นทองกัน เพราะคุณนิลวรรณ ปิ่นทองได้เป็นคนสำคัญของคนไทยอีกหนึ่งท่านในด้านการทำงานของหนังสือ

ด้านประวัติของ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง

เกิดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.58 คนไทยที่เป็นเขียนของอดีตบรรณาธิการในนิตยสาร สตรีสาร และสตรีสารของอดีตนายกสมาคมภาษาในหนังสือแห่งประเทศไทย ด้านรางวัลที่ได้รับคือ รางวัลแมกไซไซ ในปีประมาณ พ.ศ.04 ด้านสาขาการบริการประชาชนอีกทั้งยังเคยเป็นอดีตของเลขานุการทำเนียบของนายกรัฐมนตรีในช่วงยุคสมัยของจอมพลฤษดิ์ ธนะรัชต์

ราวประมาณปี 17 นั้น คุณนิลวรรณ ปิ่นทองนั้นก็ได้รับการโปรดเกล้าฯได้รับพระราชทานเปลี่ยนคำนำหน้าว่า คุณ ที่ระดับคุณหญิงใช้กันหลังจากนั้นก่อนที่จะเสียชีวิต ก็ยังเคยทำงานให้กับทางสมาคมสตรีอุดมศึกษาก่อนที่จะเสียชีวิตในวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.60

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
ราวประมาณปี 17 นั้น คุณนิลวรรณ ปิ่นทองนั้นก็ได้รับการโปรดเกล้าฯได้รับพระราชทานเปลี่ยนคำนำหน้าว่า คุณ

ด้านครอบครัวของ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง

ทางด้านในส่วนของครอบครัวนั้นอยู่กับบิดา บิดาคอยเลี้ยงดู เพราะมารดาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่คุณนิลวรรณ ปิ่นทองได้อายุ 3 ขวบ ครอบครัวนั้นเป็นข้าราชการของชั้นผู้น้อย

ด้านการศึกษา

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ได้จบการศึกษาในระดับมัธยมชั้นที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ต่อจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ซึ่งได้วุฒิจากที่ระดับของอุดมศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ ในจุฬาลงกรณ์ที่มหาวิทยาลัยได้ถือว่าตอนนั้นเป็นรุ่นที่4 ในปีของพ.ศ.2477 ต่อมาก็ได้ไปศึกษาจนจบครู แล้วต่อจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่กรมการโฆษณาการและไปทำงานด้านบรรณาธิการในปี พ.ศ.2505 ได้รับปริญญาด้านอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอีกเช่นกัน

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งของนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยของในพระบรมราชูถัมภ์

ด้านประวัติการทำงาน

  1. ทำงานที่บรรณาธิการนิตยสาร สตรีสาร ตั้งแต่พ.ศ.2491 ไปจนถึง พ.ศ.2539
  2. ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการอีก 2 เล่ม ได้แก่ ดรุณสารของสำหรับเยาวชน และสัปดาห์สารของในพ.ศ.2492
  3. ได้ตำแหน่งของนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยของในพระบรมราชูถัมภ์ด้วย
  4. ตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย

ด้านรางวัล

  1. ปีพ.ศ.2534 ได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นลำดับคนที่ 3
  2. ปีพ.ศ.2505 ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในสาขาบริการของประชาชน ที่จากมูลนิธิแมกไซไซ จากประเทศฟิลิปปินส์

เครดิต :www.news.trueid.net