ความหมายของ LGBTQ

ความหมายของ LGBTQ

LGBTQ
ธงสีรุ้ง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ

ความหมายของ LGBTQ หรือที่เรารู้จัก 5 กลุ่มเพศทางเลือก ได้ย่อมาจาก Lesbian, Gay Bisexual, Transgender และ Queer ที่เราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ + และเพิ่มต่อท้ายเข้ามาในภายหลังนั้นก็เพื่อที่จะได้สะท้อนถึงว่าที่จริงนั้นกลุ่มเพศทางเลือกนั้นยังมีมากมายนอกเหนือไปจากนิยาม 5 กลุ่มข้างต้น

ธงสีรุ้ง
พวกเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในฐานะนักสิทธิที่สื่อสารผ่านงานศิลปะ

ส่วน ธงสีรุ้ง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ+นั้น ออกแบบโดยศิลปินและนักสิทธิชื่อดังนามว่า กิลเบิร์ต เบเกอร์ (Gilbert Baker) กิลเบิร์ตเป็นเพื่อนสนิทของฮาร์วีย์ มิลค์ (Harvey Milk) นักสิทธิเพื่อกลุ่มเพศทางเลือกในช่วงยุค 1960 พวกเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในฐานะนักสิทธิที่สื่อสารผ่านงานศิลปะ

ความหมายของ LGBTQ
ความหมายของธงสีรุ้งมีความหมายไม่เหมือนกัน

ความหมายของธงสีรุ้ง แต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป

  • สีแดง คือการให้ความหมายถึง ชีวิต
  • สีส้ม คือ การเยียวยา
  • สีเหลือง คือ แสงแห่งความหวัง
  • สีเขียว คือ เปรียบเสมือนธรรมชาติ
  • สีฟ้า คือ ศิลปะ
  • สีม่วง คือ มีความหมายถึงจิตวิญญาณ

เครดิต : https://www.thansettakij.com