ครบรอบ 106 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครบรอบ 106 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครบรอบ 106 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ครบรอบ 106 ปี มหาวิทยาลัยนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลย ในเรื่องของ วิชาการ,เศรษฐกิจ,สังคม,การเมือง,การปกครอง,ข้าราชการ และรวมไปถึงนักธุรกิจที่เก่งๆของประเทศไทยก็ได้จบจากสถาบันนี้ด้วย

และบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการเป็นผู้บริการเจ้าของกิจการ ที่เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ที่จบจากสถาบัน จุฬาลงกรณ์ ได้แก่

ลูกพระเกี้ยว
เศรษฐีหุ้น ลูกพระเกี้ยว
  • คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี ได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ของการบริหารและกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ( มหาชน )หรือเป็นผู้ที่ก่อตั้ง ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าของทางเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • คุณ อนันต์ อัศวโภคิน จบทางปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11 และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนในอดีตเคยเป็นประธานและกรรมการจัดการของบมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือเป็นผู้ก่อตั้ง
  • คุณดาวนภา เพชรอำไพ ได้จบปริญญาตรีจากทางพาณิชย์ศาสตร์การบัญชี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันได้ตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด ( มหาชน ) หรือเป็นผู้ก่อตั้ง
  • คุณประทีบ ตั้งมติธรรม จบปริญญาตรี ที่สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้เกียรตินิยม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ศุภาลัย จำกัด ( มหาชน ) และปัจจุบันก็ได้ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเรียนจบ
  • และอีกหลายๆท่าน

และยังมีลูกศิษย์ที่เก่งๆอีกมากมายจากสถาบันแห่งนี้ และเป็นนักลงทุนของตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่นกัน

ครบรอบ 106  ปี
อาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ครบรอบ 106 ปี

เครดิต : www.bangkokbiznews.com